Stichting Vrienden Martinuskerk

Donateursactie gaat van start!

Wilt u donateur worden? Dan kunt u onder aan deze pagina op het document 'Donateursactie' klikken. U kunt dit formulier vervolgens uitprinten, invullen en inleveren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Help mee onze kerk te behouden! Kom in actie. Word donateur en steun de Stichting

Vrienden St. Martinuskerk Megchelen

Je kunt er zakelijk mee omgaan, een kerkgebouw. Te weinig zielen? Sluiten de tent! Je kunt je er boos over maken of je schouders bij ophalen. Maar je kunt ook even luisteren… Er is namelijk een kans om de kerk te behouden in onze gemeenschap. Stichting Vrienden van St. Martinuskerk Megchelen zet zich daarvoor in.

Wij vragen jou om ook in actie te komen. En de Stichting financieel en moreel te ondersteunen.

Middelpunt van het dorp

De kerk, vaak letterlijk het middelpunt van het dorp, speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Niet alleen als kerkelijke ontmoetingsplek, maar ook cultureel, maatschappelijk en sociaal. Al vele jaren. Door een sterke ontwikkeling van ontkerkelijking, heeft het bisdom een beleid van kerksluitingen ingezet. Zo ook in Megchelen. Door de oprichting van de stichting, voldoende financiële middelen, een gedegen toekomstplan en een goede samenwerking met jou, onze dorpsgenoten en medeparochianen, is er een kans om de kerk in de gemeenschap te behouden. De stichting gelooft erin dat dat de Megchelse (geloofs)gemeenschap lukt!

Kerksluiting - wat houdt het in?

De St. Martinuskerk in Megchelen wordt binnenkort aan de eredienst onttrokken. Dat betekent dat er vanaf dat moment geen vieringen of bijeenkomsten meer mogelijk zijn en dat de kerk sluit. De onttrekking aan de eredienst valt samen met het moment waarop de kerk is verkocht en/of een herbestemming heeft gekregen.

In aanloop daar naar toe heeft de Verrijzenisparochie besloten dat er na Pasen in Megchelen geen reguliere weekendvieringen meer worden gehouden. Deze vieringen worden dan gehouden in de HH. Petrus en Pauluskerk in Ulft; het eucharistisch centrum.

Maar tot aan de daadwerkelijke sluiting zijn er nog wel andere vieringen in onze kerk mogelijk. Dat zijn: rouw- en trouwdiensten (met pastorale medewerking), de Sacaramentsviering (kermis), St. Hubertusviering, de Carnavalviering en enkele activiteiten in de vorm van anders vieren via de eigen liturgiegroep. Met name deze laatstgenoemde vieringen vragen om een eigen inbreng en presentatie en moeten voor elk wat wils bieden, voor jong en oud.

De vraag die wij ons in Megchelen stellen is: “mag het bisdom c.q. de Verrijzenisparochie de gemeenschap haar kerk ontnemen en daarmee de ziel uit onze gemeenschap halen?”

Samen sterk voor het behoud van de kerk

Een groep verontruste parochianen heeft besloten om zich in te zetten voor het behoud van haar geloofsgemeenschap en de kerk. Allereerst door het oprichten van een stichting (Stichting Vrienden van St. Martinuskerk Megchelen). Met de komst van deze stichting is het voor de bisschop heel moeilijk om dit sluitingsbeleid door te voeren.

Maar als we onze kerk open willen houden, moeten we er met ons allen voor zorgen dat er een breed draagvlak en betrokkenheid is, een toekomstplan én dat we met elkaar genoeg geld ophalen om de kerk te kunnen blijven bekostigen. Het behoud van de kerk betreft niet alleen een kerkelijke aangelegenheid, het heeft een gemeenschappelijk belang voor ons dorp. Gelovig of niet.

Samen staan we sterk voor het behoud van de Megchelse geloofsgemeenschap en kerk. Zodat wij ook in de toekomst bijzondere, waardevolle vieringen en bijeenkomsten kunnen blijven houden in onze kerk. Het hart en de ziel van onze gemeenschap.

Hoe kun jij jouw bijdrage leveren?

Kom ook in actie. Word donateur en steun daarmee Stichting Vrienden van St. Martinuskerk Megchelen. Dat kan via het invulformulier dat u in uw brievenbus ontvangt bij de jaarlijkse Actie Kerkbalans, of door middel van een bijdrage aan: St. Vrienden Martinuskerk Megchelen, IBAN NL56RABO 0301 767114 o.v.v. bijdrage Stichting.

Juist omdat de kerk en het geloof voor een ieder in onze gemeenschap – gelovig of niet - een eigen rol speelt, willen we je ook om jouw advies en ideeën vragen. Welke rol speelt de kerk voor jou - nu en in de toekomst? Wij horen het graag!

Je kunt contact opnemen met de stichting:

    • Anton ter Voert, Bestuur, penningmeester
    • Gert Snelting, Bestuur, secretaris
    • Jan Wilting, Bestuur, voorzitter
    • Jozef Snelting, Adviescommissie
    • Jos Tiemessen, Adviescommissie

Per mail: stichtingstmartinuskerk@gmail.com

P.s. Heeft onze kerk ondanks onze gezamenlijke inzet – morele en financiële steun - op den duur z’n bestaansrecht verloren? Dan zullen de gelden van de Stichting beschikbaar worden gesteld aan algemene dorpsbelangen van Megchelen, via CLM.