Wegwerkzaamheden Broerdijk/ Zwanenburgseweg

Post date: Jun 16, 2017 8:53:04 AM

Aan alle inwoners van Megchelen,

Rondom de kruising Broerdijk met de Zwanenburgseweg wordt de weg de komende tijd aangepast. In deze brief leest u wat er gaat gebeuren en wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Werkzaamheden:

Eerst zal Vitens werkzaamheden uitvoeren aan de waterleiding ter hoogte Zwanenburgseweg / Broerdijk.

Vervolgens zal een ruimer gedeelte rondom de kruising Zwanenburgseweg / Broerdijk een nieuwe laag asfalt krijgen. Waarbij het kruisingsvlak van een kleur wordt voorzien.

Planning:

In de week van 19 juni 2017 start Vitens met de werkzaamheden. Deze werkzaamheden duren ongeveer 2 weken.

Vanaf 3 juli 2017 wordt gestart de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het asfaltwerk. Waarbij er op 10 en 11 juli 2017 een algehele afsluiting plaatsvindt tussen de Landfordseweg en de Uilenweg. Deze totale tijdsduur voor deze werkzaamheden is ongeveer 2 weken.

Bereikbaarheid:

De werkzaamheden zullen tot verkeershinder leiden. Er wordt een algehele afsluiting op 10 en 11 juli 2017 ingesteld. Waarbij er een omleiding worden geplaatst via de Landfortseweg en de Uilenweg. Verkeersregelaars zullen dan aanwezig zijn om het verkeer te begeleiden. Houdt u er rekening mee dat woningen en bedrijven tijdens de uitvoering moeilijk bereikbaar kunnen zijn.

Vragen:

Heeft u hierover nog vragen? Neem dan gerust contact op met de heer ten Brinke van de gemeente. Hij is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente Oude-IJsselstreek, (0315) 292 292.

Maar u kunt natuurlijk ook met ondergetekende contact opnemen.

Namens burgemeester en wethouders,

met vriendelijke groet,

G.J. Schieven

Projectleiderspool