Update 'Buitengebied op Glas'

Post date: Dec 18, 2016 4:06:21 PM

Op 23 november is een informatiebijeenkomst geweest bij Jan ter Voert over het glasvezelproject ‘Buitengebied op Glas’. Deze bijeenkomst is goed bezocht geweest. Geoff Coupe en Jan Geert Hek (van de werkgroep Oude IJsselstreek op Glas) hebben duidelijk uitgelegd wat het project inhoud, hebben extra achtergrondinformatie gegeven en hebben de vragen uit de zaal beantwoord.

Op deze avond hebben zich al 7 ambassadeurs aangemeld die zich in Megchelen willen inzetten voor dit project.

Stand van zaken nu

In de eerste week van december zijn de Achterhoekse gemeenten en de gemeenten Doesburg, Zutphen en Lochem geïnformeerd door CIF (één van initiatief nemende partijen) over de laatste stand van zaken rondom de aanleg van glasvezel in het buitengebied in de Achterhoek. CIF heeft aangegeven nog geen planning af te kunnen geven voor de aanleg van glasvezel, waardoor het dus niet duidelijk is wanneer gestart wordt met de aanleg van glasvezel in de gemeente Oude IJsselstreek. De reden is dat CIF bij de aanleg wordt geconfronteerd met hogere kosten dan vooraf verwacht.

Het is nu dus ook niet duidelijk wanneer de vraagbundeling in de gemeente Oude IJsselstreek van start gaat.

Natuurlijk is dit een tegenvaller voor ons, maar alle partijen zijn vastberaden om het buitengebied van de Achterhoek van glasvezel te voorzien. Ook in dit overleg is nogmaals het commitment naar elkaar uitgesproken om glasvezel te realiseren.

CIF heeft aangegeven dat ze onderzoek gaat doen naar een manier om de hogere kosten op te vangen. Onderdeel daarvan is een marktonderzoek onder de inwoners van het buitengebied. Dit onderzoek moet volgens CIF inzicht geven in de mogelijkheden om de inwoners een passend aanbod te doen voor het afnemen van de glasvezel. CIF kan nu nog geen uitspraken doen wat dit betekent voor het huidige aanbod. CIF verwacht daar eind januari 2017 duidelijkheid over te kunnen geven

Teleurgesteld maar vastberaden

De bestuurlijk verantwoordelijke wethouders die bij het overleg met CIF aanwezig waren hebben duidelijk hun teleurstelling uitgesproken over deze tegenvaller. Inwoners zitten letterlijk te springen om een snelle internetverbinding en de dorpsbelangenorganisaties staan in de startblokken om de inwoners van het buitengebied enthousiast te maken voor aanleg van de glasvezel. De wethouders hebben er bij CIF op aangedrongen om zo snel mogelijk met oplossingen te komen. Alle partijen zijn vastberaden om het buitengebied van de Achterhoek van glasvezel te voorzien. Ook in dit overleg is nogmaals het commitment naar elkaar uitgesproken om de glasvezel te realiseren.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kijk ook eens op www.oudeijsselstreekopglas.nl voor meer (achtergrond)informatie.

Namens CLM,

Gerdien Keuper