Project Megchelen Energie Neutraal

Post date: Feb 11, 2018 12:22:41 PM

Naar aanleiding van de info-avond vorig jaar november zijn Gerard Dickmann en Olivier Markestein in de werkgroep Megchelen Energie Neutraal (onderdeel van CLM) aan de slag gegaan met een eerste oriëntatie. Uit deze oriëntatie is gebleken dat een postcoderoosproject een goede eerste stap zou zijn op de weg naar een energieneutraal Megchelen.

Wat is een postcoderoosproject?

In een postcoderoosproject worden zonnepanelen door een coöperatie op een lokaal dak (of land) gelegd, bijvoorbeeld op een bedrijfspand, schuur of sporthal. Lokale bewoners en ondernemers kunnen deelnemen door certificaten te kopen van de coöperatie. Door het kopen van één of meerdere certificaten word je lid van de coöperatie en heb je recht op een vrijstelling van de energiebelasting voor jouw aandeel in de opgewekte energie. Een postcoderoosproject heeft een looptijd van 15 jaar, het rendement op de investering ligt rond de 4% per jaar (terugverdientijd +/- 8 jaar).

Hoe nu verder?

In december en januari hebben er gesprekken plaatsgevonden met dak- en landeigenaren die mogelijk hun dak of land beschikbaar willen stellen. Een aantal gesprekken moet nog plaatsvinden.

In samenwerking met AGEM, die het project zal begeleiden, gaan we vervolgens de verschillende locaties bekijken om te bepalen welke locatie de beste mogelijkheden biedt voor het eerste postcoderoosproject. Dit hangt bijvoorbeeld af van de grootte van het dak en de extra kosten die de aansluiting met Liander met zich mee brengt.

De volgende stap is het oprichten van een energiecoöperatie, met als doel om duurzame energie op te gaan wekken in Megchelen. Naast de opwekking van duurzame energie heeft de coöperatie als doel om de inwoners van Megchelen zeggenschap te geven over waar en hoe er duurzame energie wordt opgewekt in Megchelen. Tevens heeft de coöperatie als doel om de opbrengsten van de duurzame energie projecten zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan de lokale gemeenschap.

Zodra er meer duidelijkheid is zullen we daar via het Megchels Ni-js melding van maken. Ook zal er tegen die tijd een nieuwe info-avond georganiseerd worden. Tijdens de jaarvergadering van CLM op 9 maart zal er ook een korte presentatie hierover worden gegeven.

-------------------- !! PRIJSVRAAG !! --------------------

De energiecoöperatie die zal worden opgericht heeft nu als werknaam 'Megchelen Energie Neutraal' gekregen. We zijn echter nog op zoek naar een toekomstbestendige naam voor de coöperatie, die goed past bij de bovenstaande doelstellingen en bij Megchelen. Heb jij een idee voor een geschikte naam? Laat het ons weten! Diegene die (als eerste) de uiteindelijke naam voorstelt, wint een gratis certificaat van de coöperatie (waarde ongeveer €250,-).

Tip: voor namen van andere coöperaties kun je een kijkje nemen op www.hieropgewekt.nl.

--------------------------------------------------------------------

Heb je vragen en/of ideeën over hoe Megchelen energie neutraal kan worden? Neem dan contact op met Gerard of Olivier via leefbaarheidmegchelen@gmail.com.

Tevens zijn we nog op zoek naar twee bestuursleden voor de nieuw op te richten energiecoöperatie. Liefst iemand met een administratieve achtergrond en/of technische achtergrond.