Donateursactie Stichting Vrienden van de Martinuskerk

Post date: Mar 19, 2017 12:30:06 PM

C:\Users\EtVoert\AppData\Local\Temp\7\7zEC8E34691\Stichting Vrienden van de Martinuskerk Megchelen_A5.jpg

WAT IS ONS KERKGEBOUW JOU WAARD?

Binnenkort – naar verwachting begin 2018 – zijn we als dorpsgemeenschap in Megchelen eigenaar van het kerkgebouw, kerkhof en Martinuspark. We krijgen daarmee de mogelijkheid om zelf zowel kerkelijke als niet-kerkelijke activiteiten te organiseren in en om het kerkgebouw. Met deze volledige zeggenschap over het complex, krijgen we ook de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de exploitatie ervan. Daarvoor is geld nodig. En daarom organiseert de Stichting Vrienden van de Martinuskerk Megchelen de donateursactie: “Wat is ons kerkgebouw jou waard?”.

EIGENDOM

We worden eigenaar van het kerkgebouw. Dat betekent dat we het complex vanaf dat moment in kunnen zetten voor diverse doeleinden. Zowel kerkelijke als niet-kerkelijke activiteiten. Gebeds- en dorpseigen vieringen blijven als vanouds mogelijk, evenals uitvaarten en kerstvieringen. En verder concerten, tentoonstellingen, bedrijfspresentaties of themabijeenkomsten. Zeg het maar. In alle gevallen maken we gebruik van de bijzondere sfeer en uitstraling die het kerkgebouw heeft.

VERANTWOORDELIJKHEID

We doen deze overname als SVMK om het kerkgebouw midden in het dorp te behoeden voor leegstand en verval tot bouwval als de Maria Laetitia parochie de deuren onherroepelijk gaat sluiten en er uiteindelijk een hekwerk omheen zal plaatsen. Het wordt na overname een gebouw (gemeenschapshuis) van en voor Megchelen. We krijgen daarmee als dorpsgemeenschap en inwoners van Megchelen wel de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van kerkgebouw, begraafplaats en Martinuspark. Gelden die daarvoor nodig zijn hopen we structureel met elkaar als inwoners op te kunnen brengen.

EEN REKENSOM Voor het beheer en onderhoud hebben we zo’n € 10.000 per jaar nodig. Als we allemaal ​€ 1,- per week, per gezin/donateur ​bijdragen (en we gaan uit van 200 donateurs), dan halen we de doelstelling om het middelpunt van ons dorp levend te houden. Daarom de vraag aan jou: Wat is ons kerkgebouw jou waard?

WORD DONATEUR EN OOK JIJ BENT DAN MEDE-EIGENAAR VAN ONZE KERK!

In april ontvangt ieder huishouden in Megchelen een donatieformulier met het verzoek deze in te vullen en in te leveren bij de Stichting. (De envelop kan in de brievenbus van de kerk, de brievenbus van de Martinusschool of afgegeven worden aan de bezorger of bij een bestuurslid.)

Ook als je niet aan de donateursactie wilt deelnemen vragen we toch het formulier aan ons terug te sturen, zodat wij daarmee het “draagvlak” van overname onder de Megchelse inwoners kunnen peilen.

Wij hopen dat de donateursactie voor het behoud van kerkgebouw, begraafplaats en Martinuspark goed wordt ondersteund en danken iedereen bij voorbaat daarvoor.

Stichting Vrienden van de Martinuskerk Megchelen (SVMK)

Bestuur: Jan Wilting, Anton ter Voert, Gert Snelting, Esther ter Voert, Jos Tiemessen

Contact per mail: ​stichtingstmartinuskerk@gmail.com