Verslag verenigingsmiddag

Verslag verenigingsmiddag 24 januari


Afgelopen zaterdag zijn een flink aantal verenigingen uit Megchelen samengekomen bij camping Ten Bult om te praten over de toekomst van het verenigingsleven.
Gastspreker Wim Klompenhouwer is in Varsselder-Veldhunten nauw betrokken geweest bij een project dat het verenigingsleven aldaar een enorme impuls heeft gegeven. Hij hield een interactieve presentatie waarin hij een vergelijking maakte tussen het verenigingsleven in Varsselder en in Megchelen.

We werden met z'n allen met ons neus op de feiten gedrukt: doordat we allemaal met ons eigen ding bezig zijn op verschillende locaties, een eigen website hebben en geen gezamelijke (digitale)agenda, weten we niet goed wat er speelt bij andere verenigingen. Zo kan het gebeuren dat 2 evenementen op 1 dag gepland worden. Ook helpt het niet mee wanneer de informatie op de diverse websites verouderd is. Veel verenigingen hebben te maken hebben met een teruglopend aantal leden waardoor het voor deze verenigingen lastig is voldoende vrijwilligers en bestuursleden te vinden om levensvatbaar te blijven.

In Varsselder hadden ze met dezelfde problematiek te maken, inmiddels hebben ze een aantal mooie initiatieven ontwikkeld dat helpt om deze problemen aan te pakken. Zo is er bijvoorbeeld 1 algemene website voor Varsselder waar alle verenigingen een eigen pagina op hebben waar ze hun informatie kunnen plaatsen. (www.varsselderveldhunten.nl). Een algemene evenementenkalender, op de gezamelijke site, waar alle activiteiten op staan zorgt er voor dat verenigingen rekening houden met elkaars agenda en niet 2 evenementen op 1 dag plannen. Daarnaast is er in Varsselder/Veldhunten 1 locatie waar alle verenigingen gebruik van maken en samenkomen, “Het Dorpshuus”, zodat de onderlinge interactie nog meer wordt bevorderd. Op deze manier wordt kennis en kunde gedeeld en kunnen sommige bestuurders bijvoorbeeld makkelijker dezelfde rol voor meerdere initiatieven invullen.

Het is niet dè oplossing voor alle problemen waar verenigingen mee te kampen hebben zoals minder leden, minder financiële draagkracht, gebrek aan vrijwilligers/ bestuursleden. Maar het zijn hulpmiddelen om samen met de andere verenigingen in het dorp sterker te worden en elkaar te helpen. De interactie die ontstaat heeft zijn weerslag in de praktijk: verenigingen maken gebruik van elkaars faciliteiten, kennis en mankracht. In Varsselder hebben ze een mooi systeem ontwikkeld waarbij verenigingen elkaar helpen bij evenementen door het 'uitlenen' van vrijwilligers waar dan weer een financiële vergoeding tegenover staat. Zo kan het gebeuren dat bij een evenement van de schutterij er mensen van de voetbal achter de bar staan.

Een bijkomend voordeel van 1 website en 1 centrale locatie voor alle verenigingen is dat het makkelijk wordt om eens bij de andere verenigingen te kijken. 'Kijken bij de ander in de keuken', noemt Wim Klompenhouwer dit

Zaterdag hebben we een eerste stap gezet om na te gaan denken wat de mogelijkheden voor het verenigingsleven Megchelen zijn.

Na de presentatie van Wim hebben we door middel van 'geeltjes plakken' samen gekeken naar de sterke en zwakke kanten van verenigingen, wat zijn de bedreigingen en waar liggen de kansen! Een veel gehoorde kreet was SAMENWERKEN.

Wij hebben inmiddels een tweede stap gezet door de website www.megchelen.nu hier en daar aan te passen zodat er ruimte is voor een pagina voor iedere vereniging. De website zoals hij nu is opgebouwd, maakt het echter niet mogelijk voor iedere vereniging om zelf hun berichten of informatie te plaatsen. Uiteraard is 1 website voor alle verenigingen een mooi streven, maar vraagt aanzienlijke investeringen en veel voorbereiding. Totdat er zo'n website is waarop iedere vereniging eventueel zelf berichten kan plaatsen, zal Claudia Groenewegen (bestuurslid CLM) voorlopig het aanspreekpunt zijn voor het plaatsen van berichten op www.megchelen.nu. Stuur algemene informatie, evenementen informatie, nieuwsberichten, foto's e.d. van de verenigingen door naar haar via leefbaarheidmegchelen@gmail.com Binnen een dag zal het op de website geplaatst worden.

Advies is ook om als vereniging gebruik te maken van de facebookpagina Alles over Megchelen. Met inmiddels bijna 350 leden een interessante pagina waar berichten, foto's en evenementen door vele mensen gezien worden.

CLM kan niet alles in haar eentje realiseren, het is met name aan de verenigingen om samen met elkaar in overleg te gaan hoe dit samenwerken, digitaal en in de praktijk, verder uitgebouwd kan worden. Samenwerken maakt verenigingen sterker, nu en in de toekomst! Bij deze doen we een oproep aan alle verenigingen om te kijken wie er binnen jullie eigen vereniging aan zou willen sluiten bij het interessante project Samenwerkende Verenigingen Megchelen. CLM blijft uiteraard wel met regelmaat bijeenkomsten organiseren/faciliteren om dit te stimuleren

Tot slot willen we iedereen die zaterdag aanwezig was bedanken, hopelijk is dit een begin van nog te ontdekken samenwerkingen!

Comité Leefbaarheid Megchelen

Comments