Verenigingen‎ > ‎

Schutterij St. Martinus

Uitnodiging voor de Ledenjaarvergadering van 

Schuttersgilde St. Martinus

 

Aan alle leden van schuttersgilde St Martinus 

Ledenjaarvergadering maandag 30 januari  2017 

Plaats     :zaal ter Voert te Megchelen 

Aanvang: 20.00 uur 

Het bestuur zal het zeer op prijs stellen u op deze vergadering 

te mogen begroeten. 

 

Agenda jaarvergadering 30 januari 2017. 

  1. Opening door de voorzitter. 

  1. Notulen vorige ledenvergadering (Kermis)  . 

  1. Jaarverslag over 2016  . 

  1. Financieel verslag verslag over 2016  

  1. Verslag kascommissie, Theo Ditters en Luc Wissing 

  1. Benoeming nieuwe kascommissie; aftredend Theo Ditters 

  1. Pauze 

  1. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn: Functie                        Naam                 Herkiesbaar 

                         Vice Voorzitter            Mark Tinnevelt           ja 

                         1e secretaris                  Robert Kraan              ja 

                         Bestuurslid                   Peter Snelting             ja   

Tegenkandidaten voor de vacature volgens huishoudelijk regelement 

artikel 12.  Dat wil zeggen: De kandidaat moet een lijst met 26 namen 

van leden met handtekening inleveren ( leesbaar). 

Dit kan tot zondag 23 januari a.s. tot 20.00 uur bij Robert Kraan, 

Vlasakker 28, 7078BD MegchelenNadien is dit niet meer mogelijk. 

9.   Begroting 2017 

10. Concoursen en uitwisselingen 2017-2018: 

- 2017 : 

2 april Gelders Kampioen Indoor Vendelen Millingen aan de Rijn 

28 mei kringconcours Wals-Wieken-Milt in Gendringen 

3 september Federatie concours Varsselder 

23 september euregio rijn waal in Haffen-Mehr 

29 oktober Marketentsters dag in Duiven 

-2018: 

25 maart Gelders Kampioen Indoor vendelen in Giesbeek 

6 mei kringconcours Silvolde 

9 september federatieconcours , waar niet bekend  

Euregio rijn waal in september 

Marketenstersdag in november 

11. Kermis 18-20 juni 2017 

12. Oldtimer treffen  

13. Ingekomen stukken en mededelingen  

14. Rondvraag. 

15. Sluiting door de voorzitter     

Comments