Nieuws uit Megchelen

Hieronder kunt u berichten lezen over evenementen in Megchelen of onderwerpen die van belang zijn voor Megchelen. Heeft u zelf een bijdrage, stuur deze naar leefbaarheidmegchelen@gmail.com. We zullen deze zo spoedig mogelijk plaatsen.

 


Paasviering

Geplaatst 28 mrt. 2017 04:27 door Comité Leefbaarheid Megchelen

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsiMO7Pek9ugA6oMD8AQBAL-a2rmhl7jwILTDnUvTV6R9yH-eNp7YvBjwPalmpasen 2017


Hallo allemaal,


Hierbij willen we je uitnodigen om met je versierde palmpasenstok naar de woord- en gebedsdienst te komen op zondag

9 april om 10.00 uur.

Je mag natuurlijk ook je papa,mama,

opa en oma meenemen.


Tot zondag 9 april!
                                                                                                     http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTkJ7tnTTJUhW_BArV-hQ01eYPnKha6dVjjj2Z3RtMMq65FQWOmc-ZANDNU      

Donateursactie Stichting Vrienden van de Martinuskerk

Geplaatst 19 mrt. 2017 05:30 door Comité Leefbaarheid Megchelen   [ 19 mrt. 2017 05:55 bijgewerkt ]C:\Users\EtVoert\AppData\Local\Temp\7\7zEC8E34691\Stichting Vrienden van de Martinuskerk Megchelen_A5.jpg

WAT IS ONS KERKGEBOUW JOU WAARD? 
Binnenkort – naar verwachting begin 2018 – zijn we als dorpsgemeenschap in Megchelen eigenaar van het kerkgebouw,       kerkhof en Martinuspark. We krijgen daarmee de mogelijkheid om zelf zowel kerkelijke als niet-kerkelijke activiteiten te       organiseren in en om het kerkgebouw. Met deze volledige zeggenschap over het complex, krijgen we ook de                 verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de exploitatie ervan. Daarvoor is geld nodig. En daarom organiseert de Stichting Vrienden van de Martinuskerk Megchelen de donateursactie: “Wat is ons kerkgebouw jou waard?”. 

EIGENDOM 
We worden eigenaar van het kerkgebouw. Dat betekent dat we het complex vanaf dat moment in kunnen zetten voor diverse doeleinden. Zowel kerkelijke als niet-kerkelijke activiteiten. Gebeds- en dorpseigen vieringen blijven als vanouds mogelijk, evenals uitvaarten en kerstvieringen. En verder concerten, tentoonstellingen, bedrijfspresentaties of themabijeenkomsten. Zeg het maar. In alle gevallen maken we gebruik van de bijzondere sfeer en uitstraling die het kerkgebouw heeft. 
 
VERANTWOORDELIJKHEID 
We doen deze overname als SVMK om het kerkgebouw midden in het dorp te behoeden voor leegstand en verval tot bouwval als de Maria Laetitia parochie de deuren onherroepelijk gaat sluiten en er uiteindelijk een hekwerk omheen zal plaatsen. Het wordt na overname een gebouw (gemeenschapshuis) van en voor Megchelen. We krijgen daarmee als dorpsgemeenschap en inwoners van Megchelen wel de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van kerkgebouw, begraafplaats en Martinuspark. Gelden die daarvoor nodig zijn hopen we structureel met elkaar als inwoners op te kunnen brengen.  

EEN REKENSOM Voor het beheer en onderhoud hebben we zo’n € 10.000 per jaar nodig. Als we allemaal ​€ 1,- per week, per gezin/donateur ​bijdragen (en we gaan uit van 200 donateurs), dan halen we de doelstelling om het middelpunt van ons dorp levend te houden. Daarom de vraag aan jou: Wat is ons kerkgebouw jou waard?   

WORD DONATEUR EN OOK JIJ BENT DAN MEDE-EIGENAAR VAN ONZE KERK! 
In april ontvangt ieder huishouden in Megchelen een donatieformulier met het verzoek deze in te vullen en in te leveren bij de Stichting. (De envelop kan in de brievenbus van de kerk, de brievenbus van de Martinusschool of afgegeven worden aan de bezorger of bij een bestuurslid.)  
Ook als je niet aan de donateursactie wilt deelnemen vragen we toch het formulier aan ons terug te sturen, zodat wij daarmee het “draagvlak” van overname onder de Megchelse inwoners kunnen peilen. 
Wij hopen dat de donateursactie voor het behoud van kerkgebouw, begraafplaats en Martinuspark goed wordt ondersteund en danken iedereen bij voorbaat daarvoor.     

Stichting Vrienden van de Martinuskerk Megchelen (SVMK)  
Bestuur: Jan Wilting, Anton ter Voert, Gert Snelting, Esther ter Voert, Jos Tiemessen 
Contact per mail: ​stichtingstmartinuskerk@gmail.com 

Toertocht legervoertuigen

Geplaatst 17 mrt. 2017 05:41 door Comité Leefbaarheid Megchelen

Op zondag 2 april zal er een toertocht door Megchelen plaatsvinden waaraan ± 50 oude legervoertuigen deelnemen. De voertuigen, uit de jaren rond de 2e wereldoorlog, zullen verspreid over de dag Megchelen passeren en richting Moezeköttel rijden. De deelnemers krijgen ook de gelegenheid om in Megchelen of bij de Moezeköttel een tussenstop te maken. Het zal een unieke gelegenheid zijn om deze “oldtimers” te bewonderen.

Jaarvergadering CLM

Geplaatst 3 mrt. 2017 06:21 door Comité Leefbaarheid Megchelen

logo.jpg


UITNODIGING


Jaarvergadering

Vrijdag 24 maart

20 uur, Café de KievitHierbij nodigen we alle leden, verenigingen en belangstellenden uit voor de jaarvergadering van CLM.

Tijdens de jaarvergadering zullen alle activiteiten van CLM aan bod komen en zal het financieel jaaroverzicht gepresenteerd worden.

Ook zullen de verkiezingen voor bestuursleden plaatsvinden. Dit jaar is aftredend (en herkiesbaar) voorzitter Gerard Dickmann.

CLM stelt als nieuw algemeen bestuurslid Marcel Hakvoort voor.


Lijkt het je leuk om je, samen met ons, in te zetten voor het algemeen belang van Megchelen? Meld je dan vóór de jaarvergadering bij een van de bestuursleden.


Graag tot de 24ste!


Bestuur CLM


Zondag 12 maart, Herdenkingswandeling kamp Rees

Geplaatst 13 feb. 2017 05:03 door Comité Leefbaarheid Megchelen   [ 13 feb. 2017 05:06 bijgewerkt ]

Programma zondag 12 maart 2017 / Programm Sonntag, 12. März 2017            10.45 u/Uhr     Vertrek Oranjeplein Megchelen (Café Ter Voert)

                    Alleen voor diegenen die vanuit Megchelen naar Rees lopen.

            Start Oranjeplein Megchelen (Cafe ter Voert)

            Nur für die Personen, die von Megchelen nach Rees laufen. 12.30 - 13.15 u/Uhr    Verzamelen bij Stadtwerke, Melatenweg 171, Rees,  

                    nabij voormalig dwangarbeiderskamp. Gelegenheid voor koffie.

                    Eintreffen bei der Stadtwerken Rees, Melatenweg 171, Rees,    

                                    in der Nähe des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers. Kaffee


13.15 u/Uhr     Herdenking aan de Nederlandse dwangarbeiders bij het infobord

                    aan de Melatenweg (Gartenbau Görtzen), nabij het voormalige

                    Kamp Groin-Rees. Gelegenheid bloemen te leggen.
                      Muzikale begeleiding door Rees, koor Time Out

                    Gedenken an die niederländischen Zwangsarbeiter an der Infotafel

       Melatenweg, Rees (Gartenbau Görtzen) im Bereich des ehemaligen

       Zwangsarbeiterlagers mit der Möglichkeit Blumen niederzulegen;

       Musikalische Begleitung durch Rees, Chor Time Out


ca. 13.45 u/Uhr     Vertrek Herdenkingstocht  Rees - Megchelen

                    ± 8,5 km of ± 11 km

            Start Gedächtnisgang Rees - Megchelen

15.15 - 15.45 u/Uhr    Aankomst op Oranjeplein

                    Mogelijkheid tot eten/drinken op eigen gelegenheid. (Zaal Ter Voert)

            Ankunft Oranjeplein,

                    Speisen und Getränke auf eigene Kosten. (Saal Ter Voert)


16.00 u/Uhr     Gezamenlijke wandeling naar het gedenkteken Kamp Rees
                    (hoek Julianaweg / Pastoor Geerdink-Johanninkweg)

                    Korte plechtigheid. Gelegenheid bloemen te leggen.
                    Muzikale begeleiding door InterParochiëel Kerkkoor Etten

            Gemeinsamer Gang zum Mahnmal Kamp Rees

            (Ecke Julianaweg / Pastoor Geerdink-Johanninkweg)

                    Kurzes Gedenken. Gelegenheit Blumen niederzulegen
                    Musikalische Begleitung durch InterParochiëel Kerkkoor Etten


ca. 16.20 u/Uhr           Sluiting / Ende der VeranstaltungComité Herdenkingstocht Kamp Rees / Stadt Rees

Kommitee Gedächtnisgang Lager Groin-Rees / Stadt Rees

Comité Leefbaarheid Megchelen – Oudheidkundige Vereniging Gem. Gendringen – Stadt Rees


Uitnodiging Ledenvergadering Schuttersgilde St. Martinus

Geplaatst 17 jan. 2017 03:32 door Comité Leefbaarheid Megchelen

Aan alle leden van schuttersgilde St Martinus 

Ledenjaarvergadering maandag 30 januari  2017 

Plaats     :zaal ter Voert te Megchelen 

Aanvang: 20.00 uur 

Het bestuur zal het zeer op prijs stellen u op deze vergadering 

te mogen begroeten. 

 

Agenda jaarvergadering 30 januari 2017

Opening door de voorzitter

Notulen vorige ledenvergadering (Kermis) 

Jaarverslag over 2016

Financieel verslag verslag over 2016  

Verslag kascommissie, Theo Ditters en Luc Wissing 

Benoeming nieuwe kascommissie; aftredend Theo Ditters 

Pauze 

Bestuursverkiezing

Begroting 2017 

Concoursen en uitwisselingen 2017-2018

Kermis 18-20 juni 2017 

Oldtimer treffen  

Ingekomen stukken en mededelingen  

Rondvraag

Sluiting door de voorzitter     

Enquête sociale media gemeente Oude IJsselstreek

Geplaatst 11 jan. 2017 06:06 door Comité Leefbaarheid Megchelen

Gemeente Oude IJsselstreek wil haar digitale dienstverlening verbeteren en is benieuwd naar de mogelijkheden om sociale media in te zetten. De mening van onze inwoners telt daarbij! 
In de periode van 11 tot 27 januari wordt een enquête afgenomen onder bezoekers van het gemeentehuis en via de digitale kanalen van de gemeente. De resultaten van deze enquête worden gebruikt voor het maken van nieuw beleid in het gebruik van sociale media. 

Meer informatie over de enquête is te vinden via de volgende link: 

https://www.oude-ijsselstreek.nl/nieuws/doe-mee-aan-onze-enquete-over-sociale-media

 

cid:041204114@30102014-1E25

Update 'Buitengebied op Glas'

Geplaatst 18 dec. 2016 08:06 door Comité Leefbaarheid Megchelen

Op 23 november is een informatiebijeenkomst geweest bij Jan ter Voert over het glasvezelproject ‘Buitengebied op Glas’. Deze bijeenkomst is goed bezocht geweest. Geoff Coupe en Jan Geert Hek (van de werkgroep Oude IJsselstreek op Glas) hebben duidelijk uitgelegd wat het project inhoud, hebben extra achtergrondinformatie gegeven en hebben de vragen uit de zaal beantwoord.

Op deze avond hebben zich al 7 ambassadeurs aangemeld die zich in Megchelen willen inzetten voor dit project.

Stand van zaken nu

In de eerste week van december zijn de Achterhoekse gemeenten en de gemeenten Doesburg, Zutphen en Lochem geïnformeerd door CIF (één van initiatief nemende partijen) over de laatste stand van zaken rondom de aanleg van glasvezel in het buitengebied in de Achterhoek. CIF heeft aangegeven nog geen planning af te kunnen geven voor de aanleg van glasvezel, waardoor het dus niet duidelijk is wanneer gestart wordt met de aanleg van glasvezel in de gemeente Oude IJsselstreek. De reden is dat CIF bij de aanleg wordt geconfronteerd met hogere kosten dan vooraf verwacht.


Het is nu dus ook niet duidelijk wanneer de vraagbundeling in de gemeente Oude IJsselstreek van start gaat.

Natuurlijk is dit een tegenvaller voor ons, maar alle partijen zijn vastberaden om het buitengebied van de Achterhoek van glasvezel te voorzien. Ook in dit overleg is nogmaals het commitment naar elkaar uitgesproken om glasvezel te realiseren.

CIF heeft aangegeven dat ze onderzoek gaat doen naar een manier om de hogere kosten op te vangen. Onderdeel daarvan is een marktonderzoek onder de inwoners van het buitengebied. Dit onderzoek moet volgens CIF inzicht geven in de mogelijkheden om de inwoners een passend aanbod te doen voor het afnemen van de glasvezel. CIF kan nu nog geen uitspraken doen wat dit betekent voor het huidige aanbod. CIF verwacht daar eind januari 2017 duidelijkheid over te kunnen geven


Teleurgesteld maar vastberaden

De bestuurlijk verantwoordelijke wethouders die bij het overleg met CIF aanwezig waren hebben duidelijk hun teleurstelling uitgesproken over deze tegenvaller. Inwoners zitten letterlijk te springen om een snelle internetverbinding en de dorpsbelangenorganisaties staan in de startblokken om de inwoners van het buitengebied enthousiast te maken voor aanleg van de glasvezel. De wethouders hebben er bij CIF op aangedrongen om zo snel mogelijk met oplossingen te komen. Alle partijen zijn vastberaden om het buitengebied van de Achterhoek van glasvezel te voorzien. Ook in dit overleg is nogmaals het commitment naar elkaar uitgesproken om de glasvezel te realiseren.


We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.


Kijk ook eens op www.oudeijsselstreekopglas.nl voor meer (achtergrond)informatie.

Namens CLM,

Gerdien Keuper


Jaarlijkse ontsteking kerstboomlichtjes

Geplaatst 6 dec. 2016 01:43 door Comité Leefbaarheid Megchelen


Informatiebijenkomst 'Buitengebied op Glas'

Geplaatst 7 nov. 2016 03:04 door Comité Leefbaarheid Megchelen

Ons leven digitaliseert steeds verder. Het is al bijna ondenkbaar dat je niet kan mailen, internetbanieren of Facebook-en. Maar de internetsnelheid in het buitengebied van Megchelen laat vaak te wensen over. Daarom is er door de gemeente Oude IJsselstreek het plan opgepakt om glasvezel aan te gaan leggen in het buitengebied van de gemeente.

Op woensdag 23 november 2016 om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst over de komende aanleg van glasvezel in Megchelen bij café/restaurant Jan ter Voert

Tijdens de informatiebijeenkomst zal door Geoff Coupe van de Werkgroep Oude IJsselstreek op Glas informatie gegeven worden over wat glasvezel inhoudt, hoe het proces gaat lopen, wat de planning is, etc.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft de lokale belangenverenigingen gevraagd om hun inwoners van het buitengebied te motiveren om aan het glasvezel project mee te doen. Want glasvezel zal pas worden aangelegd als meer dan 50% van de inwoners van het buitengebied (van heel de gemeente Oude IJsselstreek) mee doet.
Datum : woensdag 23 november

Tijd : 20.00 uur

Locatie : Café / Restaurant Jan ter Voert

Voor wie? : De inwoners van het buitengebied van Megchelen


Ambassadeurs

Om alle inwoners van Megchelen, die in aanmerking komen voor glasvezel, te kunnen bereiken en te kunnen informeren over de voordelen van glasvezel is het nodig om direct in contact te komen met deze bewoners. Daarom zijn wij op zoek naar ambassadeurs voor het Glasvezel project, die in hun wijk of straat de mensen kunnen voorzien van informatie.

Op deze informatieavond zal ook uitgelegd worden wat het ambassadeurschap verder inhoudt.

Kijk ook eens op www.oudeijsselstreekopglas.nl voor meer (achtergrond)informatie.

Namens CLM,

Gerdien Keuper

1-10 of 18